Chào mừng Bạn đến với banladuynhat.com. Bằng việc truy cập vào website banladuynhat.com và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của Bạn là duy nhất. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây để hiểu về Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo đầy đủ Điều khoản Sử dụng của Bạn là duy nhất bằng cách click vào Điều khoản Sử dụng phía dưới bất kỳ trang nào của Bạn là duy nhất.

1. Quy định chung

Bảo mật rất quan trọng đối với Bạn là duy nhất và Bạn là duy nhất có chính sách thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự bảo mật cho người sử dụng của Bạn là duy nhất. Bạn là duy nhất sẽ sử dụng khả năng nguồn lực và kỹ thuật của mình cũng như hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba để đảm bảo bảo mật thông tin cho Bạn một cách tốt nhất.

Bạn là duy nhất hiểu rằng Bạn quan tâm đến việc thông tin của mình được sử dụng và chia sẻ như thế nào và chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của Bạn rằng chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn một cách cẩn thận và nhạy cảm.

2. Thu thập Thông tin

Website banladuynhat.com thu thập thông tin liên lạc trực tuyến bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm các mẫu câu hỏi, mẫu đăng ký, các cuộc khảo sát, và cuộc thi. Dưới đây là các loại thông tin mà chúng tôi thu thập:

  • Thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào khi Bạn truy cập vào website banladuynhat.com hoặc Bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn tới địa chỉ IP, dạng trình duyệt, địa chỉ email, quốc gia, hồ sơ cá nhân trên internet, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, thông tin tài khoản…
  • Thông tin tự động thu được từ website: Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất kỳ khi nào Bạn liên kết với website của chúng tôi. Ví dụ như, giống như nhiều website khác, chúng tôi sử dụng “cookies” (cookies là một file text nhỏ lưu một số thông tin về thói quen truy cập các khu vực trên site) và chúng tôi nhận được thông tin khi trình duyệt web của Bạn truy cập vào banladuynhat.com, hoặc khi bạn xem các tin tức, thông tin và các nội dung khác do Bạn là duy nhất cung cấp hoặc của Bạn là duy nhất được kết nối ở các trang web khác. Ngay lần đầu tiên bạn ghé thăm banladuynhat.com, cookies sẽ được gửi tới máy vi tính của Bạn. Cookies này sẽ lưu trữ dữ liệu về sở thích cá nhân và người sử dụng, tuy nhiên, việc lưu trữ này không thể giúp chúng tôi biết được bạn là ai.

3. Mục đích của Thu thập Thông tin

Thông tin mà Bạn cung cấp cho mục đích tạo quyền thành viên trên banladuynhat.com và chỉ được sử dụng cho mục đích lưu giữ và cập nhật quyền thành viên của Bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin mà Bạn cung cấp cho mục đích như trả lời các yêu cầu của Bạn, thay đổi và cải thiện Dịch vụ, và liên lạc với Bạn. Chúng tôi không cố gắng thông kê dữ liệu sử dụng website để quyết định việc nhận dạng bất kỳ người sử dụng banladuynhat.com nào.

Thông tin chúng tôi biết được từ người sử dụng sẽ giúp chúng tôi cải thiện website và cung cấp thông tin về xu hướng dùng internet, sự phổ biến của website, chủ đề mới và thú vị và các nội dung liên quan.

4. Tiết lộ Thông tin

Bạn là duy nhất sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về Bạn hoặc nội dung các cuộc trao đổi của Bạn ngoài những nội dung được công bố rộng rãi. Bạn là duy nhất sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết thông tin của bạn để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay tiếp thị của họ nếu không được sự cho phép của bạn.

Tuy nhiên Bạn là duy nhất được quyền tiết lộ thông tin của Bạn trong trường hợp Bạn là duy nhất tin chắc rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý (a) để tuân thủ pháp luật; (b) để tuân thủ các thủ tục tố tụng; (c) để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật; (d) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (e) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bạn là duy nhất hoặc người khác. Bạn là duy nhất giữ toàn quyền quyết định đối với trường hợp Bạn bị phát hiện lừa dối, spam, hoặc chargebacks, theo đó thông tin của Bạn sẽ được chia sẻ với các đối tác của Bạn là duy nhất để cản trở bạn thực hiện những hành vi như vậy trên hệ thống trao đổi của các đối tác.

5. Sửa đổi Thông tin

Bạn là duy nhất tạo cơ hội cho người sử dụng dễ dàng lựa chọn hình thức liên lạc với chúng tôi, thay đổi và sửa đổi thông tin đã cung cấp, hoặc gỡ bỏ các thông tin của người sử dụng trên hệ thống dữ liệu của Bạn là duy nhất. Nếu Bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân, Bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho Bạn là duy nhất bằng các cách sau:

  • i. Gửi Email: info@banladuynhat.com

6. Trách nhiệm của Người sử dụng

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của mình (bao gồm nhưng không giới tên truy cập và mật khẩu) và những thông tin mà Bạn là duy nhất cung cấp cho Bạn liên quan đến việc Bạn đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ của Bạn là duy nhất. Bạn có thể không cung cấp hoặc hạn chế cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho Bạn là duy nhất, trong trường hợp này Bạn là duy nhất có thể sẽ không cung cấp cho bạn một số dịch vụ mới hay thông tin mới của hệ thống.

7. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Bạn là duy nhất giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website banladuynhat.com. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website banladuynhat.com sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.