Fidel Castro – mối thâm tình giữa Cuba và nước Việt

Thế Kỷ 26.11.2016 87

Tối ngày 25/11/2016 vị Cựu Chủ Tịch của Cuba, Fidel Castro đã qua đời trong niềm tiếc nuối của toàn thể nhân dân Cuba và cả nhân loại. Liên Xô có Lênin, Việt Nam có Hồ Chí Minh, Cuba có Fidel Castro. Từ một luật sư trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, ông từng bước trở thành…