Chào mừng bạn đến với Bạn là duy nhất.

website này là một hệ thống có tính năng liên kết với các website của các Thành viên và cho phép Thành viên đăng tóm tắt tin tức và bài viết của mình lên trang thông tin điện tử tổng hợp của website này và thông qua hệ thống website này sẽ cho phép tin tức và bài viết đó được đăng trên website của Thành viên khác của website này. Khi đó bất kỳ người nào cũng có thể nhìn thấy trên website của đối tác khác và click chuột vào xem để tăng lượng truy cập thông qua mỗi cú click chuột của người xem lên thông tin và bài viết như vậy. website này cung cấp cho bạn các dịch vụ tùy thuộc vào các điều khoản sau đây của Điều khoản Sử dụng.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng Dịch vụ của website này cho dù bạn là “Khách” ghé thăm website website này hoặc là “Thành viên” đã đăng ký với website này. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi tắt thay cho ”Khách” hoặc “Thành viên”. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website website này và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này. Bạn công nhận rằng website này không phải là chương trình đầu tư, chương trình bán hàng đa cấp, chương trình đầu tư hiệu quả cao, “autosurf”, randomizer, ma trận, kim tự tháp, chương trình Ponzi, chương trình “làm giàu nhanh”, hoặc hình thức liên doanh tương tự khác. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích khuyến mãi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức nào. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ của website này.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng giữa Bạn và website này không có bất kỳ một quan hệ liên doanh, đối tác, quan hệ lao động, hoặc quan hệ đại lý nào xuất phát từ Điều khoản Sử dụng này hoặc do việc Bạn sử dụng Dịch vụ củawebsite này. Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này cản trở quyền của website này tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ của website này hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website và Dịch vụ của website này được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà không có bất kỳ sự bảo đảm bằng bất kỳ hình thức nào dù được thể hiển hoặc ngụ ý như vậy. website này không đảm bảo rằng các tính năng trên website website này hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc Dịch vụ của website này sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

website này không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng website website này, bao gồm nhưng không giới hạn đến tổn thất về các đơn vị lượng truy cập, v.v… Bạn đồng ý sử dụng website website này với tất cả sự rủi ro. Bất kỳ đơn vị lượng truy cập miễn phí hoặc được mua sẽ không được hoàn lại. website này không chịu trách nhiệm đối với đơn vị lượng truy cập được sử dụng không đúng quy định.

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

website này giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website website này. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website website này sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

4. HÀNH VI BỊ CẤM

Bạn phải sử dụng Dịch vụ của website này phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. website này không bỏ qua hoặc cho phép bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm liên quan đến Dịch vụ của website này. Dưới đây là một số hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm trên website website này và khi Bạn sử dụng Dịch vụ của website này. Chúng tôi giữ quyền điều tra và thực hiện những biện pháp pháp lý cần thiết đối với bất kỳ người nào, theo quyền quyết định của website này, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông báo tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước.

Hành vi bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc lợi dụng Internet vì mục đích:

 • Chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 • Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
 • Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
 • Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
 • Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet;
 • Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định pháp luật về công nghệ thông tin.

5. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng Dịch vụ của website này, Người sử dụng bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện dưới đây:

5.1. Yêu cầu chung:

 • Bạn không được phép spam: Nếu Bạn bị phát hiện có hành động spam, tài khoản của Bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và Bạn sẽ mất tất cả đơn vị lượng truy cập.
 • Bạn không bao giờ được gian lận: Khi một người gian lận, người đó sẽ lấy cắp từ thành viên khác. Do đó, các thành viên bị phát hiện gian lận bằng cách sử dụng chương trình, phương thức robotic hoặc bất kỳ biện pháp khác sẽ bị chấm dứt tài khoản ngay lập tức và khi đó tất cả đơn vị lượng truy cập sẽ bị thu hồi.
 • Bạn không được phép bán đơn vị lượng truy cập nhận được từ website này cho người sử dụng khác: Việc bán đơn vị lượng truy cập của website này là bị cấm. Nếu Bạn bị phát hiện bán đơn vị lượng truy cập, chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt tài khoản của Bạn.
 • Website của Bạn không được chứa đựng nội dung không hợp pháp: website này không chấp nhận các trang web có nội dung người lớn, đồi trụy, warez, liên quan đến cá cược, phần mềm bị sao chép bất hợp pháp hoặc có nội dung xúc phạm. website này sẽ có toàn quyền quyết định việc chấp thuận hay từ chối website của bạn.
 • Bạn đồng ý không vận hành phần mềm hoặc phần cứng được thiết kế để vượt qua hệ thống do website này phát triển vì lợi ích của tất cả người sử dụng của website này.
 • Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ giữ bí mật tất cả những thông tin do website này cung cấp. Bạn không được sao chép hoặc bình luận hoặc thực hiện các hành động có thể làm giảm giá trị các Dịch vụ của website này và chấp nhận bồi thường bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào do việc Bạn hoặc bất kỳ đại lý hoặc công ty nào mà Bạn có mối liên hệ đã vi phạm quy định vừa nêu.
 • Bạn không quảng cáo cho bất kỳ trang web nào để kiếm được đơn vị lượng truy cập từ trao đổi khác. Tuy nhiên website nàychấp nhận các link giới thiệu;
 • Các website không phù hợp: website này giữ quyền từ chối bất kỳ website hoặc trang web nào. Khi website này nhận thấy bất kỳ website hoặc trang web nào không phù hợp hoặc bất kỳ website hoặc trang web nào chứa đựng đường link đến website hoặc trang web khác mà website này xem là không phù hợp.
 • Đồng ý nhận thư, bản tin: Bạn đồng ý nhận thư, bản tin, thông báo định kỳ về các sản phẩm traffic và thông báo hoặc lời mời khác từ website này. Bạn được quyền hủy những emai như vậy bằng cách thông báo không đồng ý nhận thư, bản tin cho moderator của website này.
 • Bạn cũng như các nhân viên của mình không được tham gia click vào các tin quảng cáo, các website liên kết, cũng như lôi kéo những người sử dụng khác vào việc này;
 • Bạn không được phép đăng nội dung liên quan tới bán hàng hoá và dịch vụ, các cuộc thi, những chương trình khuyến mãi hay ưu đãi khác, các cửa hàng trực tuyến, website của công ty, và những website khác có xu hướng bán hàng hoá hoặc dịch vụ;
 • Tin tức và bài viết từ website của Bạn bị cấm sử dụng yếu tố hư cấu, sử dụng các yếu tố đồ họa, các hình ảnh động để thu hút sự chú ý đến block tin (mũi tên, khung nhấp nháy, v.v…), các biểu tượng để làm nổi bật tiêu đề;
 • Tin tức và bài viết từ website của Bạn bị cấm sử dụng tên thương hiệu, trừ khi tin tức liên quan trực tiếp tới thương hiệu nào đó;
 • Cấm các loại HTML-tags trong tin tức và bài viết từ website của Bạn. HTML-tags được hiểu là nhóm ký tự đặc biệt để xác định định dạng của website (như màu sắc, font chữ, hình ảnh, liên kết…);
 • Bạn không được lôi kéo người xem chuyển hướng đọc tin tức và bài viết bằng các kiểu tin thông báo (ví dụ, thông báo sẽ nhận được tiền hoặc các lợi ích khác).

5.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với website của Bạn:

 • Website của Bạn phải có các chức năng, các phương tiện truyền thông có thể kết nối được vào hệ thống website này của website này;
 • Website của Bạn phải có trung bình ít nhất 500 lượt người truy cập mỗi ngày trong vòng 3 tháng gần đây;
 • Website của Bạn phải được thành lập và tồn tại không ít hơn 1 năm vào thời điểm đăng ký kết nối với hệ thống của website này;
 • Website của Bạn có RSS-feeds có thể tùy chỉnh. RSS-feeds được hiểu là các tập dữ liệu dưới dạng chương trình chuẩn hóa để hiển thị nội dung website một cách đơn giản nhất;
 • Thời gian phản hồi không quá 07 giây;
 • Bạn phải là một tổ chức, pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp lệ và website của Bạn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập trang thông tin điện tử trên internet, trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Website của Bạn không được làm cho máy tính của người xem bị lây nhiễm virus, trojan, rootkit, v.v…;
 • Tin tức và bài viết từ website của Bạn được chấp nhận với các định dạng sau đây: *. Jpg, *. Png, *. Jpeg, *. Gif;
 • Kích thước hình ảnh tối thiểu trong tin tức và bài viết từ website của Bạn là 75 x 75px.

5.3. Yêu cầu nội dung:

 • Tất cả các nội dung được đăng từ website của Bạn phải tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam. Nội dung đăng lên phải có tính xác thực và đã qua kiểm duyệt. Nếu nội dung của tin tức và bài viết vi phạm quy định của Điều khoản Sử dụng và pháp luật Việt Nam thì tin tức và bài viết đó sẽ không được đăng lên hệ thống của website này.
 • Nội dung không được mang tính công kích, gây nhầm lẫn hoặc chứa thông tin sai một cách cố ý. Trong trường hợp nguồn thông tin bị sai, Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc xuất bản và phân phối các nội dung đó.
 • Tin tức và bài viết của Bạn không được mang nội dung lá cải, giật gân nhằm thu hút người xem. Nhân viên quản trị nội dung của website này sẽ kiểm duyệt và được quyền từ chối đăng tin nếu nội dung tin tức và bài viết của Bạn có xu hướng như vậy.
 • Website của Bạn chỉ có thể đưa ra những nội dung mà họ có quyền sở hữu. Trách nhiệm về việc sử dụng hình ảnh thuộc về Bạn. Nếu website của Bạn sử dụng hình ảnh không có quyền sở hữu thì tất cả các banner cùng với những hình ảnh này sẽ bị chặn. Nếu Bạn vi phạm có tính hệ thống thì website của Bạn sẽ bị loại trừ khỏi hệ thống và tài khoản của Bạn sẽ bị đóng;
 • Bạn chỉ được phép đăng nội dung tin tức, bài viết, ý kiến, các báo cáo hình ảnh và video. Mỗi tin tức và bài viết từ website của Bạn phải có tiêu đề, hình ảnh và nội dung chính. Hình ảnh phải phù hợp với nội dung tin tức. Các ấn phẩm không đáp ứng những yêu cầu trên sẽ không được duyệt;
 • Mỗi tin tức và bài viết từ website của Bạn phải có địa chỉ URL cố định. URL được hiểu là đường dẫn bao gồm tên giao thức, dịch vụ world wide web, tên miền, cổng và phần phụ;
 • Chỉ chấp nhận những tin tức và bài viết từ website của Bạn được viết bằng tiếng Việt.

5.4. Yêu cầu đối với đăng tin tức và bài viết:

 • Bạn phải tự xác định đăng tin tức và bài viết ở những trang nào và tự xác định vị trí đăng tin trên website của mình. Tin tức và bài viết được đăng tóm tắt là các mẩu tin gồm có hình ảnh, tựa đề, và đường link dẫn đến tin tức và bài viết gốc. Tin tức và bài viết tóm tắt được đặt trong các block trong đó mỗi block sẽ chứa từ 3 đến 7 tin tức và bài viết tóm tắt. Block tin tức tức và bài viết tóm tắt được trao đổi là các block mà Bên B đặt các tin tức và bài viết tóm tắt từ trang web của các đối tác lên website của Bên B và ngược lại.
 • Bên B phải tự quyết định số lượng tin tức và bài viết tóm tắt trong block được trao đổi trên trang web của đối tác khác và số lượng trang cũng như vị trí đăt tin tức và bài viết tóm tắt.
 • Mỗi tin tức và bài viết tóm tắt của Bên B sẽ được chủ động luân phiên thể hiện trên các trang của bất kỳ đối tác nào dưới nhiều hệ thống hình thức khác nhau như theo sở thích của người dùng, theo danh sách, theo thứ tự ưu tiên của tin tức và bài viết tóm tắt mà Bên B lựa chọn hoặc theo hình thức khác. Tin tức và bài viết tóm tắt chỉ được luân phiên thể hiện trên hệ thống khi được sự chấp thuận của nhân viên quản trị nội dung của Bên A.
 • Việc thay đổi hình ảnh hiển thị tin tức và bài viết phải nhận được sự đồng ý của các website đối tác. Nếu phát hiện những thay đổi chưa được đồng thuận, tin tức và bài viết được đăng như vậy sẽ bị chặn.
 • Script được cài đặt sẵn trên website của Bạn không được can thiệp vào hoạt động của block tin tức và bài viết được đăng trên website của các đối tác mà Bạn đã lựa chọn đăng.
 • Tin tức và bài viết chỉ có thể được hiển thị trên trang có nội dung và không được gây cản trở cho việc xuất hiện của các nội dung chính trong các cửa sổ pop-up của website, v.v…
 • Tin tức và bài viết chỉ được phép hiển thị trên hệ thống trong vòng 72 giờ. Và bên B không được tự ý thay đổi thời gian thực của tin bài.

5.5. Yêu cầu đối với tiêu đề của tin tức và bài viết được đăng

 • Chiều dài tối đa của mỗi tiêu đề tin tức và bài viết từ website của Bạn là 150 ký tự kể cả dấu cách. Nếu tiêu đề dài hơn 150 ký tự thì nhân viên quản trị nội dung của website này sẽ giảm bớt ký tự mà không thay đổi ý nghĩa. Nếu việc điều chỉnh không thể tránh được sự thay đổi ý nghĩa tiêu đề, tin tức và bài viết được đăng như vậy sẽ bị loại;
 • Tiêu đề tin tức và bài viết từ website của Bạn chỉ được dùng chữ in hoa cho từ đầu tiên trong câu hoặc các danh từ riêng;
 • Nếu có lỗi chính tả trong tiêu đề tin tức và bài viết từ website của Bạn, nhân viên quản trị nội dung của website này sẽ biên tập lại. Nếu không thể chỉnh sửa được lỗi chính tả trong tiêu đề thì tin tức và bài viết từ website của Bạn sẽ bị từ chối;
 • Thông tin trong tiêu đề tin tức và bài viết từ website của Bạn phải phù hợp với tin tức được đăng, không được khiến người đọc hiểu nhầm, không được chứa thông tin về ưu đãi, đề nghị thương mại, không được thúc đẩy người xem thực hiện các hành động (ví dụ như “nhấp chuột đi”, “bấm vào đây”, “hãy xem này”, v.v…), không được chứa số điện thoại hoặc địa chỉ;
 • Thông tin trong tiêu đề tin tức và bài viết từ website của Bạn không được phép công bố số điện thoại, e-mail, ICQ, và các phương thức liên lạc khác.

5.6. Yêu cầu đối với đường link

 • Đường link phải dẫn trực tiếp tới các tin tức và bài viết được đăng từ website của Bạn;
 • Tin tức và bài viết với đường link dẫn đến một website khác hoặc trang có nội dung khác sẽ bị từ chối. Nếu đường link vẫn chuyển tới chính website đó nhưng có nội dung tương ứng, tin tức và bài viết đó vẫn được chấp nhận;
 • URL mục tiêu của tin tức và bài viết không được dẫn tới trang với mã trạng thái bắt đầu với số 4 hoặc 5 (ví dụ, 405), là khi website bị lỗi;
 • Đường link của tin tức và bài viết không được dẫn tới việc tải file hay chạy bất kỳ một ứng dụng nào.

Bạn đồng ý rằng website này, với toàn quyền quyết định của mình, có thể ngăn chặn tài khoản của Bạn hoặc dừng cung cấp các Dịch vụ cho bạn nếu website này tin rằng Bạn đã vi phạm hoặc thực hiện không đúng với Điều kiện sử dụng Dịch vụ của website này. Nếu Người sử dụng vi phạm các điều kiện nêu trên, tài khoản của Người sử dụng đó sẽ bị đình chỉ và bất kỳ đơn vị lượng truy cập trong tài khoản đó sẽ bị mất. website này sẽ không phải trả bất kỳ hoa hồng chưa trả nào và sẽ cố gắng để thu hồi bất kỳ hoa hồng đã thanh toán nào. Bất kỳ đơn vị lượng truy cập đã thanh toán nào mà không được hoàn trả, sẽ được xem là bị mất cắp và nếu có thể website này sẽ thu hồi lại.

website này cũng có toàn quyền quyết định và vào bất kỳ thời điểm nào chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ hoặc một phần Dịch vụ, có thể hoặc không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ chấm dứt việc Bạn sử dụng Dịch vụ nào theo bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này sẽ có hiệu lực mà không cần thông báo trước, và Bạn xác nhận và đồng ý rằng website này có thể ngay lập tức tạm khóa hoặc xóa tài khoản của Bạn và tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan trong tài khoản của Bạn. Đồng thời, Bạn đồng ý rằng website này không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào do việc Bạn bị chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

6. QUYỀN KIỂM DUYỆT NỘI DUNG

website này giữ quyền kiểm duyệt đối với bất kỳ thông tin hay tin tức nào mà Người sử dụng đăng tải. website này sẽ tự mình hoặc thuê một bên thứ ba kiểm tra và kiểm duyệt các thông tin và tin tức được đăng tải. Bất kỳ thông tin và nội dung nào không phù hợp với Điều khoản Sử dụng này và pháp luật Việt Nam sẽ bị hủy hoặc không được phép đăng tải mà không cần phải báo trước Người sử dụng.

7. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

7.1. Thông tin đăng ký:

Khi tài khoản được tạo lập, Người sử dụng đồng ý cung cấp các thông tin chính xác và cập nhật. Và đồng ý rằng, thông tin đó có thể được website này sử dụng để liên lạc với Người sử dụng. Nếu thông tin do Người sử dụng cung cấp không chính xác sẽ dẫn đến việc tài khoản của Người sử dụng bị đóng.

Thông tin được cung cấp cho việc đăng ký tài khoản sẽ không bị bán hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Người sử dụng, trừ trường hợp được yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người sử dụng không được thu thập hoặc thu được bất kỳ thông tin người sử dụng nào trên server của website này.

Nếu Bạn quan tâm đến tính bảo mật, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi tuân theo một chính sách bảo mật toàn diện. Bạn có thể tham khảo đầy đủ Chính sách Bảo mật của website này bằng cách click đường link Chính sách Bảo mật ở phía dưới bất kỳ trang nào của website này.

7.2. Thời hạn khởi động tài khoản

website này giữ quyền chấm dứt tài khoản của thành viên nếu tài khoản đó không hoạt động trong vòng 12 tháng liên tục. Bất kỳ hoa hồng, đơn vị lượng truy cập hiện có trong tài khoản đó sẽ bị hủy bỏ. Tài khoản của Bạn bị hủy khi chúng tôi gạch tên Bạn khỏi danh sách nhận thư.

7.3. Sửa đổi thông tin tài khoản

website này tạo cơ hội cho người sử dụng dễ dàng lựa chọn hình thức liên lạc với chúng tôi, thay đổi và sửa đổi thông tin đã cung cấp, hoặc gỡ bỏ các thông tin của người sử dụng trên hệ thống dữ liệu của website này. Nếu Bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân, Bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho website này bằng cách gửi tới email: info@website này

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn xác nhận và đồng ý rằng website này chỉ sẵn sàng cung cấp đường truy cập vào website website này, và cung cấp các Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới website này liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc ngừng sử dụng website này hoặc Dịch vụ của website này.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho website này và các công ty liên kết của website này và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của website này và các công ty liên kết của website này không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ sự sử dụng của Bạn đối với các Dịch vụ, hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng Dịch vụ thông qua Bạn hoặc sử dụng máy tính của Bạn. website này giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

9. BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC

Dịch vụ, và tất cả các materials trên Dịch vụ bao gồm các tập tin hình ảnh, văn bản, hình ảnh minh họa, biểu tượng, âm thanh và video (gọi chung là “sở hữu trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do website này sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho website này. Sự biên tập (có nghĩa là thu thập, sắp xếp, và tập hợp) của tất cả materials của Dịch vụ là tài sản độc quyền của website này và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế về bản quyền. Material từ Dịch vụ và các dịch vụ khác mà website này sở hữu, vận hành, kiểm soát, hoặc được cấp phép không được sao chụp, sản xuất lại, tái bản, tải lên, đăng lên, truyền tải, hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sử dụng hoặc sửa đổi quyền sở hữu trí tuệ của website này dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ website hoặc môi trường được kết nối máy vi tính nào, mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản là vi phạm bản quyền và các quyền tài sản khác của website này và bị nghiêm cấm.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng của website này cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ material nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ bản quyền về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào Dịch vụ của website này hoặc bất kỳ dịch vụ nào do website này cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

10. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

10.1. Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng này.

10.2. Chấm dứt

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi mỗi bên. Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách hủy bỏ tất cả materials nhận được từ bất kỳ hoặc tất cả trang web của website này và tất cả các tài liệu có liên quan và tất cả bản sao và cài đặt trong các tài liệu đó dù được tạo thành theo điều khoản của Điều khoản Sử dụng này hoặc quy định khác.

Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà website này không cần phải thông báo trước nếu theo sự quyết định của website này, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này. Khi chấm dứt Điều khoản Sử dụng này, Bạn phải hủy bỏ tất cả những thông tin, tư liệu nhận được từ website này và bất kỳ và tất cả các website của website này và tất cả bản sao của thông tin, tư liệu như vậy, dù được lập bởi các điều khoản của Điều khoản Sử dụng này hoặc của quy định khác.

10.3. Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của website website này, hoặc sự kết nối của Bạn với website này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc qua đường bưu điện. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.