Cuộc đời là những chuyến đi !

QuyTran 03.03.2017 2558

Cuộc sống là những chuỗi ngày dài đằng đẵng được tiếp nối bằng những cuộc hành trình mà chúng ta chẳng thể nào đón trước được. Mỗi bước đi của ta là một chặng đường mà ta sẽ khám phá ra bao điều mới lạ. Hành trình sẽ tiếp tục mỗi ngày mỗi trải nghiệm,…