NHỮNG LỜI KHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT

Tâm Đan 11.11.2016 102

Bước chân vào giảng đường đại học là một trong những bước ngoặt lớn của cuộc sống. Trở thành sinh viên đồng nghĩa với việc chúng ta phải làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, hình thành tính tự lập và học cách chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Vậy hành…